กรมอุตุนิยมวิทยา 5-10 พฤษภาคม 63 อากาศร้อนจัด ฝนฟ้าคะนอง

กรมอุตุฯ คาดการณ์สภาพอากาศในอีก 7 วันข้างหน้า ว่าระหว่างวันที่ 4 พ.ค. 2563 – 10 พ.ค. 2563 การคาดหมายในช่วงวันที่ 5 – 10 พฤษภาคม 63 หย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องด้วยความร้อนปกคลุมรอบๆเมืองไทยตอนบน ทำให้รอบๆดังกล่าวมีอากาศร้อนถึงร้อนมาก ประกอบกับลมใต้และก็ลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมรอบๆเมืองไทยตอนบน มีผลทำให้มีรอบๆดังกล่าวมีฝนคะนองเกิดขึ้น
สำหรับในช่วงวันที่ 4 – 5 พ.ค. 63 ลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อน แต่ว่ายังคงมี ฝนคะนอง เกิดขึ้น ส่วนในช่วงวันที่ 6-10 พ.ค. 63 ลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและก็ภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ภาคใต้มีฝนมากขึ้น
หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณหัวเกาะสุมาตราจะมีกำลังแรงขึ้น ในช่วงวันที่ 6 – 9 พฤษภาคม 63 และก็มีทิศทางเคลื่อนไปสู่อ่าวเบงกอลตอนล่าง มีผลทำให้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกสม่ำเสมอ ส่วนคลื่นลมรอบๆสมุทรอันดามันมีกำลังแรงขึ้น โดยทะเลจะมีคลื่นสูงโดยประมาณ 2 เมตร รอบๆที่มีฝนคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

 • ภาคเหนือ
  อากาศร้อนถึงร้อนจัด กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-40 ของพื้นที่ ตลอดช่วง
  อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 36-41 องศาเซลเซียส
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  ในช่วงวันที่ 5 – 10 พ.ค. 63 อากาศร้อนถึงร้อนจัด กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-30 ของพื้นที่ ส่วนมากทางตะวันตกและตอนล่างของภาค
  อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 36-40 องศาเซลเซียส
 • ภาคกลาง
  ในช่วงวันที่ 5 – 10 พ.ค. 63 อากาศร้อนถึงร้อนจัด กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-30 ของพื้นที่ ส่วนมากทางตะวันตกและตอนบนของภาค
  อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 36-40 องศาเซลเซียส
  ภาคตะวันออก ในช่วงวันที่ 5 – 10 พ.ค. 63 อากาศร้อน กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร
  อุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35-39 องศาเซลเซียส
 • ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)
  ในช่วงวันที่ 4 – 5 พ.ค. 63 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่
  ส่วนในช่วงวันที่ 6 – 10 พ.ค. 63 ฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-40 ของพื้นที่
  ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร
  อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียส
 • ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)
  ในช่วงวันที่ 4 – 5 พ.ค. 63 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-40 ของพื้นที่
  ทะเลมีคลื่นสูง 1 – 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร
  ส่วนในช่วงวันที่ 6 – 10 พ.ค. 63 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่
  ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร
  อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียส
 • กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
  ในช่วงวันที่ 5 – 10 พ.ค. 63 อากาศร้อน กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-30 ของพื้นที่
  อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 36-39 องศาเซลเซียส
  ข้อควรระวัง ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง ตลอดช่วง